Upphandling

Lyssna

Information om upphandlingar på Folkhälsomyndigheten.

Aktuella upphandlingar

Via länken hittar du myndighetens annonserade upphandlingar.

Pågående upphandlingar - Opic/Mercell Tendsign (opic.com)

Annonsering av upphandlingar

Folkhälsomyndigheten annonserar i Opic via Mercell TendSign. För att komma till det önskade förfrågningsunderlaget måste du logga in.

Folkhälsomyndighetens sida (opic.com)

Mercell TendSign (tendsign.com)

Efter genomförd registrering får du som leverantör omedelbart tillgång till systemet. Systemet är kostnadsfritt för leverantörer att använda.

För frågor och support

Har du frågor som berör ditt konto i TendSign kontakta dem på telefon 077-140 02 00.

Har du frågor eller behöver support kring hantering av systemet kontaktar du:

På Tendsigns webbplats samt i systemet finns också möjligheter till FAQ, information och support.

All tillkommande information om upphandlingen erhålls via Tendsign. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad eftersom eventuella frågor och svar samt förtydliganden och kompletteringar som Folkhälsomyndigheten gör är en del av förfrågningsunderlaget. Om ni hämtar förfrågningsunderlaget på annat sätt än genom upphandlingsverktyget kan vi inte garantera att ni får all information under anbudstiden.

Information om offentlig upphandling

  • På sidan Att tänka på vid anbudslämnande ger vi råd och tips för anbudsgivare.
  • Upphandlingsmyndigheten har regeringens uppdrag att förenkla och effektivisera den offentliga upphandlingen.
  • Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för offentlig upphandling. På deras webbplats finns gällande lagar i sin helhet samt detaljerad information om upphandling.

Läs mer