Aktuella upphandlingar

Via de två länkarna hittar du myndighetens annonserade upphandlingar.

Annonsering av upphandlingar

Folkhälsomyndigheten annonserar i Kommers Annons och vidareannonserar i Visma Opic Tendsign. För att komma till det önskade förfrågningsunderlaget måste du logga in i Kommers Annons.

Efter genomförd registrering får du som leverantör omedelbart tillgång till systemet. Systemet är kostnadsfritt för leverantörer att använda.

För frågor och support

Har du frågor eller behöver support kring hantering av systemet kan du kontakta Kommers Annons support på 08-612 34 53.

All tillkommande information om upphandlingen erhålls via Kommers Annons. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad eftersom eventuella frågor och svar samt förtydliganden och kompletteringar som Folkhälsomyndigheten gör är en del av förfrågningsunderlaget. Om ni hämtar förfrågningsunderlaget på annat sätt än genom upphandlingsverktyget kan vi inte garantera att ni får all information under anbudstiden.

Information om offentlig upphandling

På sidan Att tänka på vid anbudslämnande ger vi råd och tips för anbudsgivare.

Upphandlingsmyndigheten har regeringens uppdrag att förenkla och effektivisera den offentliga upphandlingen.

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för offentlig upphandling. På deras webbplats finns gällande lagar i sin helhet samt detaljerad information om upphandling.