Instruktion och regleringsbrev

Förordning med instruktion för Folkhälsomyndigheten (SFS 2013:1020)

Regleringsbrev 2019 (PDF, 208 kB)

Regeringsuppdrag

Utöver instruktion och regleringsbrev får myndigheten även ett flertal andra uppdrag från regeringen. Resultaten av dessa uppdrag används som underlag för regeringens arbete. Kontakta registrator om du är intresserad av att veta mer om något av våra regeringsuppdrag.

På regeringens webbplats kan du läsa mer om samtliga regeringsuppdrag.

Årsredovisning

Bläddra och läs i Årsredovisning 2017

Bläddra och läs i Årsredovisning 2016

Bläddra och läs i Årsredovisning 2015

Bläddra och läs i Årsredovisning 2014

Årsredovisningar som pdf

Årsredovisning 2017 (PDF, 1,1 MB)

Årsredovisning 2016 (PDF, 1,2 MB)

Årsredovisning 2015 (PDF, 1,1 MB)

Årsredovisning 2014 (PDF, 908 kB)