Instruktion och regleringsbrev

Förordning (2021:248) med instruktion för Folkhälsomyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Folkhälsomyndigheten (PDF, 238 kB)

Regeringsuppdrag

Utöver instruktion och regleringsbrev får myndigheten även ett flertal andra uppdrag från regeringen. Resultaten av dessa uppdrag används som underlag för regeringens arbete. Kontakta registrator om du är intresserad av att veta mer om något av våra regeringsuppdrag.

På regeringens webbplats kan du läsa mer om samtliga regeringsuppdrag.

Årsredovisning 2020

Folkhälsomyndighetens verksamhet under 2020 har dominerats av arbetet med covid-19, där myndigheten har spelat en central roll i hanteringen av pandemin på nationell nivå. Stora delar av myndigheten har involverats utifrån våra olika uppdrag inom folkhälsoområdet. Trots det stora fokus som har lagts på hanteringen av pandemin har en mycket stor del av Folkhälsomyndighetens övriga uppgifter och särskilda uppdrag kunnat genomföras under året.

Ladda ned årsredovisning 2020

Tidigare årsredovisningar i pdf

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015