Folkhälsomyndighetens styrdokument

Vår verksamhet styrs, vad gäller uppgifter, inriktning, mål och ekonomiska ramar, i vår instruktion och det årliga regleringsbrevet. Under året får vi också särskilda uppdrag från regeringen, med eller utan särskild finansiering. Återrapportering till regeringen sker i årsredovisningen och i särskilda redovisningar.

Underliggande innehåll:

Instruktion och regleringsbrev

Förordning med instruktion för Folkhälsomyndigheten (SFS 2013:1020)

Regleringsbrev för Folkhälsomyndigheten 2020 (PDF, 167 kB)

Regeringsuppdrag

Utöver instruktion och regleringsbrev får myndigheten även ett flertal andra uppdrag från regeringen. Resultaten av dessa uppdrag används som underlag för regeringens arbete. Kontakta registrator om du är intresserad av att veta mer om något av våra regeringsuppdrag.

På regeringens webbplats kan du läsa mer om samtliga regeringsuppdrag.

Årsredovisning 2019

Under 2020 utvecklar Folkhälsomyndigheten arbetet ytterligare med utgångspunkt i de nya folkhälsopolitiska målområdena som beslutades av riksdagen 2018. Det övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Tidigare årsredovisningar i pdf

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp vid sjukdom. 

Om du är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter, se 1177 Vårdguiden under rubriken ”När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter”. Teckenspråkstolkad information om covid-19 finns på krisinformation.se

Kontaktuppgifter

Telefon 010-205 20 00
Växeln är öppen vardagar
kl 08.00-16.30

E-post
info@folkhalsomyndigheten.se

Postadresser
Folkhälsomyndigheten
171 82 Solna

Folkhälsomyndigheten
Box 505
831 26 Östersund

Fakturaadress
Läs mer om fakturaadress

Besöksadresser
Nobels väg 18, Solna
Campusvägen 20, Östersund

Leveransadresser
Tomtebodavägen 12 B, Solna
Campusvägen 20, Östersund

Organisationsnummer
202100-6545

Fax
08-32 83 30

Gå till toppen av sidan