Folkhälsomyndighetens styrdokument

Vår verksamhet styrs, vad gäller uppgifter, inriktning, mål och ekonomiska ramar, i vår instruktion och det årliga regleringsbrevet. Under året får vi också särskilda uppdrag från regeringen, med eller utan särskild finansiering. Återrapportering till regeringen sker i årsredovisningen och i särskilda redovisningar.

Underliggande innehåll:

Instruktion och regleringsbrev

Förordning med instruktion för Folkhälsomyndigheten (SFS 2013:1020)

Regleringsbrev 2019 (PDF, 208 kB)

Regeringsuppdrag

Utöver instruktion och regleringsbrev får myndigheten även ett flertal andra uppdrag från regeringen. Resultaten av dessa uppdrag används som underlag för regeringens arbete. Kontakta registrator om du är intresserad av att veta mer om något av våra regeringsuppdrag.

På regeringens webbplats kan du läsa mer om samtliga regeringsuppdrag.

Årsredovisning 2018

Under 2018 har riksdagen antagit ett förnyat folkhälsopolitiskt mål med ett tydligare fokus på jämlik hälsa: att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Det folkhälsopolitiska arbetet måste bedrivas på alla nivåer och inom alla politikområden.

Samtliga årsredovisningar i pdf

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp eller till närmaste vårdcentral, infektionsklinik eller vaccinationsmottagning för medicinsk bedömning.

Kontaktuppgifter

Telefon 010-205 20 00
Växeln är öppen vardagar
kl 08.00-16.30

E-post
info@folkhalsomyndigheten.se

Postadresser
Folkhälsomyndigheten
171 82 Solna

Folkhälsomyndigheten
Box 505
831 26 Östersund

Fakturaadress
Läs mer om fakturaadress

Besöksadresser
Nobels väg 18, Solna
Forskarens väg 3, Östersund

Leveransadresser
Tomtebodavägen 12 B, Solna
Forskarens väg 3, Östersund

Organisationsnummer
202100-6545

Fax
08-32 83 30

Gå till toppen av sidan