Statsbidragen är indelade i projektmedel, verksamhets- och organisationsbidrag. Syftet med varje statsbidrag och de specifika kriterier som gäller för ansökan om medel framgår av informationen för varje bidrag och av bidragets ansökningsformulär.

Information om aktuella bidrag går ut genom allmän utlysning på myndighetens webbplats eller genom riktad inbjudan till berörda verksamheter.

På de här sidorna hittar du information om de aktuella medel som går att söka och de blanketter och den information som du behöver för att göra en ansökan. Här hittar du även information om fördelning och redovisning av medel.

Här finns även information om intresseanmälningar för aktuella forskningsuppdrag.