Statsbidrag

Folkhälsomyndigheten fördelar varje år statsbidrag till ideella organisationer, landsting, kommuner och myndigheter inom ramen för olika regeringsuppdrag som anges i regleringsbrev, särskilda beslut eller förordning.

Statsbidragen är indelade i projektmedel, verksamhets- och organisationsbidrag.
Ansökan är öppen under en viss period. Tänk på att läsa anvisningar och villkor för respektive statsbidrag samt skicka in de handlingar som vi behöver. Det är viktigt att skicka in ansökan i tid.

På de här sidorna hittar du information om de aktuella medel som går att söka och den information som du behöver för att göra en ansökan.

Här hittar du även information om fördelning och redovisning av medel.

Medel att söka och pågående uppdrag

FAQ om statsbidrag med anledning av covid-19

Den nu aktuella situationen med covid-19 påverkar oss alla och våra verksamheter på olika sätt.

Folkhälsomyndigheten är medveten om att den pågående pandemin kan få konsekvenser på den verksamhet som bedrivs av bland annat det civila samhället. Vi ser samtidigt den viktiga funktion ni fyller för många människor.

Här finns en FAQ som vänder sig till organisationer med pågående statsbidrag från Folkhälsomyndigheten.

Kontakt

Bidragsformer

Projektbidrag – ges till tidsbegränsade projekt som är definierade, avgränsade och som ger någon form av slutprodukt.

Verksamhetsbidrag – kan sökas för att bedriva målinriktad verksamhet inom ett särskilt angivet område.

Organisationsbidrag – finansierar organisationers huvudsakliga verksamhet och är ett basbidrag för organisationens existens.

Gå till toppen av sidan