Statsbidragen är indelade i projektmedel, verksamhets- och organisationsbidrag. Syftet med varje statsbidrag och de specifika kriterier som gäller för ansökan om medel framgår av informationen för varje bidrag och av bidragets ansökningsformulär.

Information om aktuella bidrag går ut genom allmän utlysning på myndighetens webbplats eller genom riktad inbjudan till berörda verksamheter.

På de här sidorna hittar du information om de medel som går att söka samt de blanketter och det material som du behöver för att göra en ansökan.