Publikationer innehåller material som producerats vid Folkhälsomyndigheten eller de tidigare myndigheterna Smittskyddsinstitutet eller Statens folkhälsoinstitut. En del publikationer kan vara framtagna av Socialstyrelsen men där ansvaret flyttats över till Folkhälsomyndigheten. Här finns rapporter, faktablad och broschyrer om olika ämnesområden. Använd gärna vår sökfunktion för att hitta den publikation du letar efter.

Remissvar publiceras allt eftersom.

Föreskrifter började publiceras den 3 januari 2014.

Konferensdokumentation innehåller presentationer från våra konferenser och utbildningar.

Våra publikationer går att beställa i alternativa format. Dessa format är till för personer med funktionsnedsättningar.

I de flesta fall tar vi fram en publikation i alternativa format efter beställning. Kontakta oss via info@folkhalsomyndigheten.se så ser vi vilken lösning som passar dina behov.

När du beställer behöver du meddela

  • vilken publikation det gäller
  • vilket format du vill ha det i och
  • dina kontaktuppgifter.

När du beställer en publikation i ett alternativt format betalar du samma pris som publikationen kostar i tryckt format.