Konferensdokumentation

Här samlar vi presentationer från konferenser som vi själva arrangerat. Presentationerna sparas i två månader.

 • Miljömedicinskt möte 2019

  Den 17 oktober anordnades det årliga miljömedicinska mötet där miljömedicinare och personer som arbetar med miljöhälsa/hälsoskydd inom stat, kommun och länsstyrelser möts. Mötet hölls på KI campus i…

 • Psykisk ohälsa – vad gör vi för att minska stigmat?

  23 september 2019. Dagen innehöll presentationer av den senaste forskningen, möjlighet för erfarenhetsutbyte och gruppövningar.

 • Influensadagen 2019

  Influensadagen hölls 1 oktober. Influensadagen har blivit ett återkommande evenemang som sammanfattar den epidemiologiska och virologiska utvecklingen i Sverige och världen och tar upp aktuella frågeställningar…

 • Tuberkulosdagen

  En dag om tuberkulos som riktade sig till de som arbetar med tuberkulos i Sverige, på laboratorier, smittskyddsenheter och kliniskt med patienter. TB i Sverige 2019 (PDF, 1,5 MB) Jerker Jonsson…

 • Satsningar på hälsa för att lösa sjukvårdens problem. Seminarium Almedalen 2019

  Hälso- och sjukvårdens utmaningar går inte att lösa genom att enbart tillföra mer resurser. I stället krävs en bred och långsiktig satsning i hela samhället på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande…

Gå till toppen av sidan