Att förebygga eller minska psykisk ohälsa genom insatser i arbetslivet

Den andra december höll Folkhälsomyndigheten ett frukostseminarium om hur insatser i arbetslivet kan förebygga och minska psykisk ohälsa.

Presentationer

Att förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet. En kartläggande litteraturöversikt av universell prevention (PDF, 1 MB).

Gunnel Hensing, professor i socialmedicin vid Göteborgs universitet.

Insatser via företagshälsovården för att minska eller förebygga psykisk ohälsa. En uppdatering av en kartläggande litteraturöversikt (PDF, 1,4 MB)

Gunnar Bergström, docent i medicinsk psykologi vid Karolinska Institutet och professor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle.

Elisabeth Björk Brämberg, forskare inom arbetshälsa, Karolinska Institutet

Gå till toppen av sidan