Karin Klingenstierna var moderator och Olle Lundberg, professor och fd ordförande för Kommissionen för jämlik hälsa, agerade expertkommentator.

Så här såg programmet ut:

 • Vad säger Socialdepartementet?
  Maja Fjaestad, statssekreterare åt socialministern, Socialdepartementet
  (4:30 minuter in i filmen)
 • Dags att mobilisera arbetet för jämlik hälsa
  Johan Carlson, GD, Folkhälsomyndigheten
  (9:20 minuter in i filmen)
 • Erfarenheter: utmaningar och möjligheter – vad har vi lärt oss?
  Intervjuer, lokala och regionala perspektiv
  (20:20 minuter in i filmen)
 • Utmaningar för folkhälsoarbetet under pandemin
  Intervju, erfarenheter från en region
  (25:40 minuter in i filmen)
 • Folkhälsopolitiken – process, människor och kvalitet
  Olle Lundberg, f.d. ordförande, Kommissionen för jämlik hälsa
  (32:30 minuter in i filmen)
 • En god och jämlik hälsa – på alla nivåer
  Nina Lindqvist och Sara Fritzell, Folkhälsomyndigheten
  (41:30 minuter in i filmen)
 • Att kroka arm för jämlik hälsa
  Panelsamtal
  (01:13:10 minuter in i filmen)
 • Summering och framåtblick
  Karin Klingenstierna, moderator och Olle Lundberg
  (01:49:20 minuter in i filmen)
 • Vad säger barnen?
  (1:52:57 minuter in i filmen)

Konferensen vände sig i första hand till dem som på olika sätt arbetar med förutsättningar som kan bidra till en ökad jämlikhet i hälsa men alla med intresse för folkhälsofrågor var välkomna att delta.

Se ett smakprov från konferensen

Se hela konferensen

Läs mer

Tema folkhälsa

Stödstruktur för det statliga folkhälsoarbetet