Innehåll

Nedan finns agenda och de presentationer som hölls under dagen att ladda ner.

Frågor kring Influensadagen kan skickas till influensarapport@folkhalsomyndigheten.se.

Agenda

Agenda Influensadagen 2021 (PDF, 734 kB)

Presentationer

1. Epidemiologisk säsongssammanfattning och övervakningen kommande säsong, AnnaSara Carnahan, Folkhälsomyndigheten

Säsongssammanfattning 2020-2021 (PDF, 1,5 MB)

2. Virologisk säsongssammanfattning och aktivitet på södra halvklotet, diagnostik för luftvägsinfektioner i pandemitider och zoonotisk influensa, Mia Brytting, Folkhälsomyndigheten

Virologisk säsongssammanfattning och aktivitet på södra halvklotet (PDF, 1,6 MB)

3. Folkhälsomyndighetens rekommendationer, planerad prioritering och kommunikation, regeringsuppdrag kring influensavaccination, AnnaSara Carnahan, Folkhälsomyndigheten

Rekommendationer och kommunikation 2021-2022 (PDF, 595 kB)

4. Attityder till vaccination inom mödrahälsovården, Madelene Danielsson, Folkhälsomyndigheten

Undersökning vaccination av gravida (PDF, 501 kB)

5. Samtidig vaccination mot säsongsinfluensa och covid-19, Johanna Rubin, Folkhälsomyndigheten

Om samtidig vaccination (PDF, 329 kB)

6. Lärdomar från vaccinationsarbetet mot covid-19 för att förbättra influensavaccinationerna, Anna Gillman, bitr. smittskyddsläkare, Region Uppsala

Lärdomar från covid-19 vaccination – något att ta med till säsongsinfluensan? (PDF, 823 kB)

7. Om att nå grupper med erbjudande om vaccination, Helena Ernlund, bitr. smittskyddsläkare, Region Dalarna

Om att nå grupper med erbjudande om vaccination (PDF, 1,5 MB)