Presentationer

Luftföroreningar från bra och dåliga vedkaminer (PDF, 3,3 MB)
Christoffer Boman

Bullerstörningar vid vindkraftverk (PDF, 761 kB)
Lage Burström, Hans Pettersson

Kloraminer – exponering i badhus och riskbedömning avseende badgäster (PDF, 1,3 MB)
Kåre Eriksson, Gunnar Nordberg

Kort om miljömedicinsk forskning i Umeå (PDF, 1,9 MB)
Bertil Forsberg

Luftföroreningars betydelse för psykisk ohälsa och demens (PDF, 477 kB)
Anna Oudin

Aktuellt från Folkhälsomyndigheten (PDF, 777 kB)
Greta Smedje

Kemikalier i inomhusmiljön – källor, halter och hälsoeffekter (PDF, 184 kB)
Greta Smedje

Potential för bättre folkhälsa och miljö genom att överföra arbetsresor från bil till cykel (PDF, 2,1 MB)
Johan Sommar, Wasif Raza och Bertil Forsberg

Samband mellan nederbörd, dricksvattenkvalitet och magsjuka (PDF, 2,5 MB)
Andreas Tornevi