Här kan du se filmen från seminariet.

Del 1 från seminariet

Hållpunkter i filmen

Välkomna till Folkhälsomyndigheten

Säkerhetslaboratoriet – en viktig del av den mikrobiologiska beredskapen

Framtidens smittspårning – enklare, mer detaljerad och kostnadseffektiv

Vad är antibiotikaresistens? Varför får vi det? Hur förhindrar vi det?

Hur spanar och övervakar vi antibiotikaresistens, globalt till lokalt?

Vaccinationer, myter och verklighet – vad gör vi för att upprätthålla förtroendet för sprutan?

Del 2 från seminariet

Hållpunkter i filmen

Folkhälsomyndighetens situation room – vad händer där? Vilka kommunicerar vi med?

Hur mår befolkningen i Sverige? Hur följer vi folkhälsans utveckling och varför?

Vilka miljöfaktorer påverkar människors hälsa och hur följer vi utvecklingen?

Har unga fått sämre psykisk hälsa och vad kan det i så fall bero på?

Spel om pengar är en folkhälsofråga

Droger på nätet – arbetet med nya psykoaktiva substanser

Det är skönare utan klamydia – och annat om hälsa och sexualitet