Allergi i skola och förskola

Allergierna bland barn ökar. Men utredningen visar att trots att många barn har besvär saknar många skolor och förskolor ett generellt, förebyggande allergiarbete. I stället fokuserar man arbetet på enskilda barn med redan konstaterade svåra besvär och ofta med särlösningar som pekar ut barnet.

Regeringen gav 2011 Socialstyrelsen i uppdrag (S2011/6075/FS) att utreda problembilden på astma- och allergiområdet kopplad till barnens arbetsmiljö i skolan. Syftet var att ge en samlad bild av rådande situation och kunskapen på området

  • Författare: Socialstyrelsen
  • Utgivningsdatum: 2013-12-05
  • Antal sidor: 75
  • Artikelnummer: 2013-4-8

Öppna publikationen

Allergi i skola och förskola(PDF 615 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan