Att förebygga vårdrelaterade infektioner – ett kunskapsunderlag

Boken handlar om att förebygga infektioner hos patienter och personal i hälso- och sjukvården och tandvården. Den har utarbetats av experter på området och bygger på aktuell kunskap och forskning. Innehållet är anpassat till EU:s direktiv och regler när de är tillämpliga.

  • Författare: Socialstyrelsen
  • Utgivningsdatum: 2006-01-01
  • Antal sidor: 461
  • Artikelnummer: 2006-123-12

Öppna publikationen

Att förebygga vårdrelaterade infektioner – ett kunskapsunderlag(PDF 1,6 MB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan