Folkhälsomyndigheten och Nationella Strama har undersökt och kommit fram till att det finns ett samband mellan total antibiotikaförsäljning, försäljning av vissa högriskantibiotika och incidens av Clostridioides difficile i Sverige.

Trots vissa svagheter tyder studien på att det kan gå att minska incidensen av Clostridioides difficile i befolkningen genom förbättrad förskrivning av antibiotika.

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2018-04-26
  • Antal sidor: 2