Bekräftat samband mellan försäljning av antibiotika och förekomst av Clostridioides difficile

Folkhälsomyndigheten och Nationella Strama har undersökt och kommit fram till att det finns ett samband mellan total antibiotikaförsäljning, försäljning av vissa högriskantibiotika och incidens av Clostridioides difficile i Sverige.

Trots vissa svagheter tyder studien på att det kan gå att minska incidensen av Clostridioides difficile i befolkningen genom förbättrad förskrivning av antibiotika.

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2018-04-26
  • Antal sidor: 2

Öppna publikationen

Gå till toppen av sidan