Clostridioides difficile årsrapport 2016

Denna rapport är en årlig lägesrapport om Clostridioides difficile-infektion i Sverige. Den används av laboratorier och smittskyddsenheter för att kunna jämföra den lokala lägesbilden med den i landet. Statistiken innefattar bland annat fallfrekvens, incidens, typningsinformation och diagnostiska prestanda.

Rapporten visar att incidensen av Clostridioides difficile-infektion minskade med nio procent mellan åren 2014 och 2015. Från år 2007 till 2015 har incidensen minskat med 20 procent och sjunkande siffror i början på 2016 visar att sjukdomsbördan kan reduceras ytterligare. Resultaten belyser vikten av ett fortsatt aktivt arbete kring rationell antibiotikaförskrivning och förbättrad vårdhygien.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2017-05-24
  • Antal sidor: 22
  • Artikelnummer: 01207-2017

Öppna publikationen

Clostridioides difficile årsrapport 2016(PDF 1,1 MB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan