Effekter av insatser för att förebygga suicid

Folkhälsomyndigheten har genomfört en kartläggande litteraturöversikt med syftet att beskriva kunskapsläget om suicidförebyggande insatser utanför hälso- och sjukvården. I det här faktabladet sammanfattar vi effekterna av olika typer av insatser som kan minska suicid, suicidförsök och suicidtankar.

Bladet riktar sig till forskare och tjänstemän på nationell, regional och lokal nivå som arbetar med suicidprevention.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2016-04-08
  • Antal sidor: 2
  • Artikelnummer: 16014

Öppna publikationen

Effekter av insatser för att förebygga suicid(PDF 131 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan