Den som driver en skola måste enligt miljöbalken bedriva ett löpande, systematiskt arbete, så kallad egenkontroll, för att förhindra att lokaler eller det man gör i verksamheten påverkar människors hälsa eller miljön negativt. Här kan du som är skolledare läsa mer om varför egenkontroll behövs och få exempel på vad den kan innehålla. Informationen är inriktad på den del av egenkontrollen som gäller inomhusmiljön i skolan.

Det här är en introduktion till arbetet med egenkontroll av inomhusmiljön i skolan. Den som ansvarar för en skola ska bedriva ett löpande, systematiskt arbete för att förhindra att lokalerna, eller det man gör i verksamheten, påverkar människors hälsa eller miljön negativt.

Läs om varför egenkontroll behövs och få exempel på vad den kan innehålla.