Ensamkommandes utsatthet kan leda till ökat narkotikabruk

Det finns tecken på att användningen av narkotika är ett problem bland vissa ensamkommande ungdomar. En kartläggning från Folkhälsomyndigheten tyder också på att den psykiska ohälsan är omfattande i grupperna och att det är viktigt med förebyggande insatser. I detta faktablad sammanfattas de viktigaste resultaten från de fyra studier som genomfördes i regeringsuppdraget om narkotikabruk bland ensamkommande.

Läs hela redovisningen och delstudierna här

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2018-04-24
  • Antal sidor: 2
  • Artikelnummer: 18034

Öppna publikationen

Ensamkommandes utsatthet kan leda till ökat narkotikabruk(PDF 167 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan