Epidemiologisk årsrapport över smittsamma sjukdomar i Sverige 1999.