Epidemiologisk årsrapport över smittsamma sjukdomar i Sverige 2001.

  • Författare: Smittskyddsinstitutet
  • Utgivningsdatum: 2002-04-09
  • Antal sidor: 28
  • Artikelnummer: 136-2002