Epidemiologisk årsrapport över smittsamma sjukdomar i Sverige 2002.

  • Författare: Smittskyddsinstitutet
  • Utgivningsdatum: 2003-04-09
  • Antal sidor: 32
  • Artikelnummer: 136-2002