Epidemiologisk årsrapport över smittsamma sjukdomar i Sverige 2004.

  • Författare: Smittskyddsinstitutet
  • Utgivningsdatum: 2005-04-08
  • Antal sidor: 44
  • Artikelnummer: 154-2005