Epidemiologisk årsrapport över smittsamma sjukdomar i Sverige 2004.