Epidemiologisk årsrapport över smittsamma sjukdomar i Sverige 2005.

  • Författare: Smittskyddsinstitutet
  • Utgivningsdatum: 2006-04-08
  • Antal sidor: 36
  • Artikelnummer: 157-2006