Epidemiologisk årsrapport över smittsamma sjukdomar i Sverige 2006

  • Författare: Smittskyddsinstitutet
  • Utgivningsdatum: 2007-04-08
  • Antal sidor: 36
  • Artikelnummer: 158-2007