Epidemiologisk årsrapport över smittsamma sjukdomar i Sverige 2007.