Epidemiologisk årsrapport över smittsamma sjukdomar i Sverige 2009.

  • Författare: Smittskyddsinstitutet,
  • Utgivningsår: 2010
  • Antal sidor: 50
  • Artikelnummer: 170–2010