En epidemiologisk årsrapport över smittsamma sjukdomar i Sverige 2011.