En epidemiologisk årsrapport över smittsamma sjukdomar i Sverige 2011.

  • Författare: Smittskyddsinstitutet
  • Utgivningsdatum: 2012-04-08
  • Antal sidor: 86
  • Artikelnummer: 2012-15-6