Epidemiologisk årsrapport 2013

Den årliga rapporten för de anmälningspliktiga sjukdomarna innehåller tabellsammanställningar över antal rapporterade fall och incidens per län och över tid. I förekommande fall finns aktuella årsrapportstexter på myndighetens webbplats.

De data över antalet fall av anmälningspliktiga sjukdomar som presenteras i rapporten bygger på uppgifter hämtade ur databasen SmiNet. I denna databas samlas information om fall av anmälningspliktiga sjukdomar rapporterade av behandlande läkare och/eller mikrobiologiska laboratorier.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2016-02-23
  • Antal sidor: 15
  • Artikelnummer: 15015

Öppna publikationen

Epidemiologisk årsrapport 2013(PDF 703 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan