Den årliga rapporten för de anmälningspliktiga sjukdomarna innehåller tabellsammanställningar över antal rapporterade fall och incidens per län och över tid. I förekommande fall finns aktuella årsrapportstexter på Folkhälsomyndighetens webbplats.

De data över antalet fall av anmälningspliktiga sjukdomar som presenteras i rapporten bygger på uppgifter hämtade ur databasen SmiNet. I denna databas samlas information om fall av anmälningspliktiga sjukdomar rapporterade av behandlande läkare och/eller mikrobiologiska laboratorier.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2016-05-03
  • Antal sidor: 15
  • Artikelnummer: 16020