I denna publikation finns rekommendationer för vilka kriterier som ska användas i den svenska övervakningen av smittsamma sjukdomar. Falldefinitionerna har i största mån anpassats till de gemensamma kriterier som har antagits inom EU för att möjliggöra en jämförbar statistik.

Syftet med dessa falldefinitioner är att skapa en enkel och översiktlig gemensam grund för vilka sjukdomsfall som ska anmälas, så att jämförelser över tid och mellan geografiska områden underlättas.

Revidering nr 5 från juni 2017.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2017-06-05
  • Antal sidor: 45
  • Artikelnummer: 01208-2017