Resultaten från denna antikroppsstudie som genomfördes i början av mars 2021 visar att 6,9 procent av studiedeltagarna (samtliga födda 1944 och hemmahörande i Göteborgsområdet) bar på antikroppar som talar för genomgången covid-19. Analysen identifierade inte någon signifikant skillnad mellan kön, civilstånd eller utbildningsnivå.

I rapporten återfinns resultaten samt detaljer kring genomförandet. Studien är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen, Försvarsmakten och Folkhälsomyndigheten.

Relaterad läsning

Förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 i stadsdelen Rinkeby-Kista, Stockholm, 22–24 juni 2020