Denna undersökning visar att i slutet av juni 2020 hade cirka 19 procent av invånarna i stadsdelsområdet Rinkeby-Kista i Stockholm stad påvisbara nivåer av antikroppar mot SARS-CoV-2 i blodet. Ingen statistisk skillnad mellan könen eller mellan åldersgrupper kunde bestämmas.

Analysen visar att man har en högre sannolikhet att ha påvisbara antikroppar mot SARS-CoV-2 om man arbetar inom yrken omfattande många kontakter med andra människor, exempelvis arbete inom hälso- sjukvård, omsorg och serviceyrken. Vidare visade analysen att det var större sannolikhet att vara antikroppspositiv om man bor i ett hushåll med fem eller fler personer.

Relaterad läsning

Förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 bland äldre i Göteborg, 1–16 mars 2021

Påvisning av antikroppar efter genomgången covid-19 i blodprov från öppenvården (Delrapport 1)

Påvisning av antikroppar efter genomgången covid-19 hos blodgivare (Delrapport 2)