Denna studie visar att i månadsskiftet april-maj 2021 hade cirka 33 procent av befolkningen påvisbara nivåer av antikroppar mot SARS-CoV-2 i blodet. Ingen statistisk skillnad mellan könen kunde fastställas. Andelen med påvisbara antikroppar var högre i åldersgruppen 65 år eller äldre än i andra åldersgrupper och anledningen till det är att många äldre nu är vaccinerade. Ungefär 20 procent av icke-vaccinerade deltagare hade påvisbara nivåer av antikroppar mot SARS-CoV-2 i blodet. Bland dem hade åldersgruppen 11-19 år högst andel antikroppar (30 procent) att jämföra med åldersgruppen 20-64 år (24 procent). Ingen skillnad sågs mellan de andra åldersgrupperna.

Läs mer

Påvisning av antikroppar mot SARS-CoV-2 i blodprov från öppenvården.

Påvisning av antikroppar mot SARS-CoV-2 hos blodgivare

Förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 i stadsdelen Rinkeby-Kista, Stockholm, 22–24 juni 2020