Fysisk träning kan minska depression bland äldre

Depression är ett av de vanligaste hälsoproblemen hos äldre i Sverige och med en åldrande befolkning kommer det sannolikt att öka. Fysisk aktivitet minskar risken för psykisk ohälsa och ökar välbefinnandet. Fysisk aktivitet kan även användas som behandling vid t.ex. depressionstillstånd och ger lägre risk att återinsjukna. I en systematisk litteraturöversikt av Heinzel med kollegor (2015) undersöktes effekten av olika former av fysisk träning vid behandling av depression hos äldre.

Läs mer

Fysisk aktivitet och matvanor

www.fyss.se

www.kunskapsguiden.se

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2016-10-26
  • Antal sidor: 1
  • Artikelnummer: 16112

Öppna publikationen

Fysisk träning kan minska depression bland äldre(PDF 557 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan