Tänk efter före, skapa en struktur för genomförandet och lär av dina erfarenheter – då ökar chanserna att lyckas med implementering. Det visar en sammanställning av 25 olika implementeringsmodeller. I det här bladet sammanfattas en systematisk litteraturöversikt som identifierat viktiga faser i implementeringsprocesser.

Faktabladet, från Utblick Folkhälsa, riktar sig till dig som arbetar med att implementera nya metoder och arbetssätt inom folkhälsoområdet, exempelvis folkhälsoplanerare och ANDT-samordnare.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2015-11-19
  • Antal sidor: 1
  • Artikelnummer: 15097