This leaflet is for sale to medical institutions vaccinating against yellow fever.

In Swedish

Vaccinationshäftet riktar sig till sjukvårdsinrättningar och institutioner som vaccinerar mot gula febern och inte försäljning direkt till allmänheten. Häftet undertecknas av behandlande läkare.

Observera att häftet beställs i buntar om 20 ex.

Publikationen går för närvarande inte att beställa på grund av tekniska problem hos vår distributör.