Denna övergripande kommunikationsstrategi ska vara ett stöd för myndigheter och aktörer i deras kommunikation om antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner. Strategin innehåller en budskapsplattform med gemensamt överenskomna övergripande budskap som bör vara grunden för respektive aktörs eget kommunikationsarbete.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Sammanfattning

Antibiotikaresistens påverkar människa, djur och miljö – allt hänger ihop. Därför behöver hela samhället vara med och ta ansvar för att antibiotika bevaras för att rädda liv och att antibiotikaresistenta bakterier inte sprids.

Huvudbudskapet i strategin är Antibiotika är till för att rädda liv.

Tio stödbudskap ska hjälpa myndigheterna i kommunikationen av huvudbudskapet:

 • Klok användning av antibiotika gör det möjligt att även i fortsättningen rädda liv
 • Används antibiotika i onödan riskerar vi att stå utan läkemedel som är effektiva mot allvarliga sjukdomar
 • Värna kroppens goda bakterier
 • Förebygg smittspridning genom god hygien
 • Minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner
 • Användning av antibakteriella medel kan bidra till resistens
 • Agera medvetet i vardagen
 • Producera ansvarsfullt
 • Antibiotikaresistens kan utvecklas och spridas i miljön
 • Mer forskning behövs

De prioriterade målgrupper som myndigheterna vänder sig till i kommunikationen av dessa budskap är:

 • Personal inom hälso- och sjukvården
 • Personal inom djurens hälso- och sjukvård
 • Personer som yrkesmässigt håller djur för t.ex. livsmedelsproduktion
 • Producenter och handel
 • Forskare och innovatörer
 • Beslutsfattare på politisk nivå och tjänstemannanivå
 • Allmänheten
  - Som patient
  - Som konsument
  - Som djurägare

Bläddra och läs

 • Författare: Socialstyrelsen
 • Utgivningsdatum: 2014-01-01
 • Antal sidor: 27
 • Artikelnummer: 2014-12-41