Kort guide till motiverande samtal, MI. Den tar upp exempel på frågor och guidar personalen genom samtalet. Vänder sig till personal inom vården som använder motiverande samtal, MI, för att hjälpa patienter förändra sina levnadsvanor. Guiden uppdaterades i november 2012.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • Utgivningsdatum: 2009-08-20
  • Antal sidor: 2
  • Artikelnummer: FHI090803