Ojämlikhet i psykisk hälsa i Sverige – hur är den psykiska hälsan fördelad och vad beror det på?

Kunskapen om hur psykisk hälsa är fördelad mellan olika grupper i samhället är begränsad. Därför har vi sammanställt kunskap om ojämlikheter i psykisk hälsa. Ojämlikheter undersöktes utifrån bland annat kön, socioekonomisk position, funktionsnedsättning, sexuell läggning och födelseland. Kunskapssammanställningen belyser genom aktuell forskning och analyser av svenska data skillnader i psykisk hälsa. Kunskapssammanställningen innehåller också resultat om hur olika slags bestämningsfaktorer för psykisk hälsa påverkar ojämlikhet i psykisk hälsa.

Detta är en kortversion av Folkhälsomyndighetens kunskapssammanställning
om ojämlikheter i psykisk hälsa. Här sammanfattar vi resultaten från de
litteraturöversikter och dataanalyser som syftat till att beskriva hur den
psykiska hälsan är fördelad och ger möjliga förklaringar till ojämlikheterna.

Rapporten vänder sig bland annat till dem som arbetar med folkhälsa,
socialt utsatta grupper eller samhällsplanering och som är intresserade
av att få en sammanfattad bild av hur den psykiska hälsan är fördelad
i Sverige och vilka underliggande processer som möjligtvis förklarar den
ojämna fördelningen.

Kunskapssammanställningen i sin helhet, Ojämlikheter i psykisk hälsa.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheter
  • Utgivningsdatum: 2019-01-24
  • Antal sidor: 24
  • Artikelnummer: 18112

Öppna publikationen

Gå till toppen av sidan