Undersökningar pågår för påvisning av antikroppar efter genomgången covid-19. Undersökningarna genomförs under pågående pandemi våren och hösten 2020. Resultaten kommer att redovisas efterhand. Detta är den första delrapporten. En slutrapport kommer att sammanställas när hela undersökningen är avslutad.

Påvisning av antikroppar efter genomgången covid-19 hos blodgivare (Delrapport 2)

Läs mer

Förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 i stadsdelen Rinkeby-Kista, Stockholm, 22–24 juni 2020