Undersökningar pågår för påvisning av antikroppar mot SARS-CoV-2 efter genomgången covid-19. Antikroppar bildas också efter vaccination mot covid-19. Undersökningarna genomförs under pågående pandemi 2020 och 2021. Resultaten kommer att redovisas efterhand. Detta är den första delrapporten och avser undersökning av öppenvårdsprover.

Delrapporten omfattar undersökning genomförd vecka 17-24, vecka 42-43 och vecka 48-49 2020, samt vecka 9-10, vecka 21-22 och vecka 38-39 2021. En slutrapport kommer att sammanställas när hela undersökningen är avslutad.

Läs mer