Undersökningar pågår för påvisning av antikroppar efter genomgången covid-19. Undersökningarna genomförs under pågående pandemi 2020 och 2021. Resultaten kommer att redovisas efterhand. Detta är den första delrapporten och avser undersökning av öppenvårdsprover. En slutrapport kommer att sammanställas när hela undersökningen är avslutad.

Påvisning av antikroppar efter genomgången covid-19 hos blodgivare (Delrapport 2)

Läs mer

Förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 i stadsdelen Rinkeby-Kista, Stockholm, 22–24 juni 2020