Primärvården kan förebygga suicid bland äldre

Primärvården är en viktig arena för att förebygga suicid, suicidförsök och självskadebeteende bland äldre. Framförallt insatser som riktar sig att identifiera och behandla depression kan vara effektiva för att förhindra självmord och minska självmordstankar bland äldre. Det visar en systematisk litteraturöversikt som Folkhälsomyndigheten sammanfattat i serien Utblick folkhälsa. Bladet riktar sig till beslutfattare och andra som arbetar med självmordsprevention på nationell, regional eller lokal nivå.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2018-01-17
  • Antal sidor: 1
  • Artikelnummer: 03935-2017

Öppna publikationen

Primärvården kan förebygga suicid bland äldre(PDF 81 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan