Difteri och stelkramp är idag ovanliga sjukdomar, huvudsakligen beroende på framgångsrik vaccination av barn i stora delar av världen. För att uppnå ett fullgott skydd även hos den vuxna befolkningen har dessa rekommendationer för profylax utarbetats.

  • Författare: Socialstyrelsen
  • Utgivningsdatum: 2009-01-01
  • Antal sidor: 11
  • Artikelnummer: 2009-130-5