Revidering av tidigare utgåva från 2016.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar förebyggande åtgärder mot invasiv meningokockinfektion i form av postexpositionsprofylax med antibiotika och i form av preexpositionsprofylax med vaccination. Rekommendationerna kan dels utgöra ett underlag i regionala beslut om hur rekommendationerna ska implementeras, dels ge enskilda läkare stöd i bedömningen av vilka personer som bör erbjudas postexpositionsprofylax och vilka riskgrupper som bör erbjudas vaccination.

Målgruppen för rekommendationerna är landstingens huvudmän och smittskyddsenheter samt hälso- och sjukvårdspersonal.

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Sammanfattning

Invasiv meningokockinfektion är en akut insättande sjukdom som kan orsaka sepsis (blodförgiftning) och/eller meningit (hjärnhinneinflammation) med risk för allvarliga komplikationer och dödlig utgång. Meningokockbakterien klassificeras i flera grupper baserad på kapseltyp. Smittspridningen sker huvudsakligen med sekret från svalg och luftvägar och förutsätter nära kontakt. Skydd mot meningokocksjukdom innefattar såväl pre- som postexpositionsprofylax.

I samband med ett sjukdomsfall av invasiv meningokockinfektion måste läkare ta ställning till förebyggande åtgärder, bl.a. skärpt uppmärksamhet och antibiotikaprofylax för personer i den sjukes närmaste omgivning.

Grupper i befolkningen med specifika underliggande sjukdomstillstånd har en ökad risk för att insjukna i invasiv meningokocksjukdom. Vaccination av dessa grupper rekommenderas för att minska risken för insjuknade. Dessutom bör personer som har ökad risk att exponeras för meningokocker såsom viss laboratoriepersonal och resenärer som ska vistas i områden med pågående smittspridning erbjudas vaccination.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram uppdaterade rekommendationer för postexpositionsprofylax till närkontakter i samband med fall av invasiv meningokockinfektion samt för vaccination av definierade riskgrupper.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2018-04-16
  • Antal sidor: 47
  • Artikelnummer: 04321-2017