I denna affisch visar vi hur du använder munskydd på ett korrekt sätt. Rätt använda kan munskydd vara ett komplement till övriga riskreducerande åtgärder för att hindra smittspridning.

Affischen på andra språk

Informationsbladet finns även på följande språk: arabiska, dari, engelska, finska, persiska, somaliska och tigrinja.

Relaterad läsning

Att tänka på vid användning av munskydd