I denna affisch visar vi hur du använder munskydd på ett korrekt sätt. Rätt använda kan munskydd vara ett komplement till övriga riskreducerande åtgärder för att hindra smittspridning.

Andra språk

Informationsbladet finns även på följande språk: arabiska, dari, engelska, finska, persiska, somaliska och tigrinja.