Strategin identifierar och beskriver åtgärder som bör prioriteras för att minska antalet fall av salmonella i Sverige. Den beskriver mål, principer och synsätt för den svenska salmonellakontrollen samt angelägna åtgärder. Dokumentet kan även användas av näringen som en kunskapssammanställning i samband med insatser mot salmonellainfektion.

  • Författare: Socialstyrelsen
  • Utgivningsdatum: 2013-01-01
  • Antal sidor: 54
  • Artikelnummer: 2013-6-28