Screening för antibiotikaresistenta bakterier

I detta dokument föreslås en modell för hur screeningriktlinjer bör utarbetas. Förslag på screeningrutiner för de antibiotikaresistenta bakterier som omfattas av smittskyddslagen ges också (Enterobacteriaceae som bildar ESBL eller ESBL-CARBA, meticillinresistenta Staphylococcus aureus, pneumokocker med nedsatt känslighet mot penicillin och vankomycinresistenta enterokocker).

Rapporten är framtagen av en arbetsgrupp med representanter från smittskydd och vårdhygien 2016-17.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2017-08-15
  • Antal sidor: 38
  • Artikelnummer: 02307-2017

Öppna publikationen

Screening för antibiotikaresistenta bakterier(PDF 671 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan