Skolbaserad prevention kan minska suicidförsök och suicidtankar

Skolbaserade suicidpreventiva insatser kan förhindra suicidförsök och suicidtankar bland unga visar en systematisk sammanställning av litteraturöversikter av Kathryn Bennet och hennes medarbetare. Författarna finner däremot att kunskapsläget om effekter av suicidbaserad prevention på antalet suicid och på olika sekundära utfall, som kunskap om suicid och nedstämdhet, är oklart.

Detta blad riktar sig till verksamheter och professioner som arbetar med suicidprevention inom såväl kommun och landsting som myndigheter och ideella organisationer.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2016-09-07
  • Antal sidor: 1
  • Artikelnummer: 16112

Öppna publikationen

Skolbaserad prevention kan minska suicidförsök och suicidtankar(PDF 562 kB)

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan