Materialet Tänk efter i vilket sällskap du berusar dig är framtaget för barnavårdscentraler. Sjuksköterskor inom barnhälsovården ska kunna använda materialet i samband med samtalet om alkohol med föräldrar. Som stöd för att genomföra samtalet finns en handledning. Den här foldern vänder sig till föräldrar som nyligen fått barn och beskriver hur små barn kan uppleva det när vuxna dricker alkohol. Den uppmanar föräldrar att fundera på om det finns någon anledning att ändra sina alkoholvanor när man blivit förälder.

Publikationen går för närvarande inte att beställa på grund av tekniska problem hos vår distributör.

Materialet ingår i ett paket, vilket innehåller: