Materialet Tänk efter i vilket sällskap du berusar dig är framtaget för barnavårdscentraler. Sjuksköterskor inom barnhälsovården ska kunna använda materialet i samband med samtalet om alkohol med föräldrar. Som stöd för att genomföra samtalet finns en handledning. Den här foldern vänder sig till föräldrar med barn som är ett år eller äldre och beskriver hur barn kan uppleva det när vuxna dricker alkohol. Den uppmanar föräldrar att tänka igenom hur deras alkoholvanor kan påverka barnen.

Materialet ingår i ett paket, vilket innehåller:

Tänk efter i vilket sällskap du berusar dig – Folder till nyblivna föräldrar

Tänk efter i vilket sällskap du berusar dig – Handledning för samtal om alkohol inom barnhälsovården