Under november och december 2020 genomförde Folkhälsomyndigheten en mindre undersökning kring immuniteten för covid-19 hos barn, unga och personal i totalt fyra skolor i Stockholm. Detta var ett samarbete med personal från Sachsska barn-och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset och Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset. Totalt deltog 229 personer i undersökningen, i olika åldrar mellan 7 och 18 år samt vuxen skolpersonal. Både antikroppssvar och T-cellsimmunitet mot covid-19 analyserades.